cena s popustom

2.160,00 €
-46%
16.05
Letnik 2010
11,70 m 3 kabine 8 ležišč
Sportski vuk (sails 2016)

Grand Soleil 37 Hrvaška, Baza: Marina Mandalina

cena s popustom

1.080,00 €
-46%
16.05
Letnik 2010
11,70 m 3 kabine 8 ležišč
Sportski vuk (sails 2016)

Grand Soleil 37 Hrvaška, Baza: Marina Mandalina

cena s popustom

1.080,00 €
-46%
23.05
Letnik 2010
11,70 m 3 kabine 8 ležišč
Sportski vuk (sails 2016)

Grand Soleil 37 Hrvaška, Baza: Marina Mandalina

cena s popustom

1.376,00 €
-36%
30.05
Letnik 2010
11,70 m 3 kabine 8 ležišč
Sportski vuk (sails 2016)

Grand Soleil 37 Hrvaška, Baza: Marina Mandalina

cena s popustom

1.472,00 €
-36%
20.06
Letnik 2010
11,70 m 3 kabine 8 ležišč
Sportski vuk (sails 2016)

Grand Soleil 37 Hrvaška, Baza: Marina Mandalina

cena s popustom

3.312,00 €
-31%
27.06
Letnik 2010
11,70 m 3 kabine 8 ležišč
Sportski vuk (sails 2016)

Grand Soleil 37 Hrvaška, Baza: Marina Mandalina

cena s popustom

1.587,00 €
-31%
27.06
Letnik 2010
11,70 m 3 kabine 8 ležišč
Sportski vuk (sails 2016)

Grand Soleil 37 Hrvaška, Baza: Marina Mandalina

cena s popustom

1.725,00 €
-31%
04.07
Letnik 2010
11,70 m 3 kabine 8 ležišč
Sportski vuk (sails 2016)

Grand Soleil 37 Hrvaška, Baza: Marina Mandalina

cena s popustom

3.760,50 €
-31%
11.07
Letnik 2010
11,70 m 3 kabine 8 ležišč
Sportski vuk (sails 2016)

Grand Soleil 37 Hrvaška, Baza: Marina Mandalina

cena s popustom

1.725,00 €
-31%
11.07
Letnik 2010
11,70 m 3 kabine 8 ležišč
Sportski vuk (sails 2016)

Grand Soleil 37 Hrvaška, Baza: Marina Mandalina

cena s popustom

2.035,50 €
-31%
18.07
Letnik 2010
11,70 m 3 kabine 8 ležišč
Sportski vuk (sails 2016)

Grand Soleil 37 Hrvaška, Baza: Marina Mandalina

cena s popustom

2.035,50 €
-31%
25.07
Letnik 2010
11,70 m 3 kabine 8 ležišč
Sportski vuk (sails 2016)

Grand Soleil 37 Hrvaška, Baza: Marina Mandalina