Splošni pogoji

Vsakega najemnika plovila ob sklenitvi pogodbe seznanimo tudi s splošnimi pogoji za najem plovila lastnika ali upravljalca plovila. Splošni pogoji po EU standarih so vedno del pogodbe o najemu in določajo obveznosti in pravice obeh pogodbenih strank.