Splošni pogoji za najem plovil

Vsakega najemnika plovila ob sklenitvi pogodbe seznanimo tudi s splošnimi pogoji za najem plovila lastnika ali upravljalca plovila. Splošni pogoji po EU standardih so del rezrevacije oz. pogodbe o najemu in določajo obveznosti in pravice obeh pogodbenih strank.